Cennik usług

Rejestracja w Systemie Ochrony Prawnej dla Cudzoziemców – BEZPŁATNIE .

Przyjęcie i rejestracja sprawy do Analizy

Analiza sprawy pod kątem prawnym

BEZPŁATNIE

Analiza dokumentów przyjętych przez Law Secure

Zakres

Czego dotyczy

Cena

Opis

Przyjęcie sprawy bez  abonamentu np. przyjęcie zlecenia windykacji lub odzyskania należności ,

opłata wstępna jednorazowa / sporządzenie dokumentów do odzyskania należności /

80 zł

Prowizja za odzyskanie należności drogą polubowną ( mediacja / negocjacja ) nie zależnie od wartości odzyskanych należności 20 %

w cenie 1 pismo np. wezwanie do zapłaty

Opłata członkowska w Konsorcjum dla Cudzoziemców – osób fizycznych Ochrona Prawna Cudzoziemców :

prawne konsultacje telefoniczne .

otrzymywanie informacji z Urzędów

3 pisma o charakterze prawniczym

40 zł / msc.

100 zł / 3 msc.

150 zł / 6 msc.

Wyślij zgłoszenie – ZAPISZ SIĘ – aby otrzymać Kartę Członkowską

Udzielenie informacji prawnej , sporządzenie pisma / wniosku / analiza dokumentów .

Komunikacja z Urzędami Polskimi

Konsultacja w biurze bez sporządzenia dokumentacji osoba fizyczna Konsultacja sprawy dotyczącej cudzoziemca ( osoby fizyczne )

100 zł / h

za każdą rozpoczęta godzinę

Udzielenie informacji prawnej , sporządzenie pisma / wniosku / analiza dokumentów .

Udzielenie informacji w biurze po uprzednim ustaleniu terminu

Konsultacja w biurze bez sporządzenia dokumentacji osoba prawna ( FIRMA )

Komunikacja z Urzędami -pisma oraz Informacje Urzędowe

 

Konsultacja sprawy dotyczącej firmy cudzoziemca

150 zł / h

za każdą rozpoczęta godzinę

Konsultacja dokumentów / problemu prawnego / udzielenie informacji prawnej . Itp.

Udzielenie informacji w biurze po uprzednim ustaleniu terminu

Miesięczna Opłata członkowska w Konsorcjum dla osób prawnych / FIRMA Cudzoziemca Ochrona Prawna FIRMY Cudzoziemców :

konsultacje telefoniczne lub w biurze .

6 pism o charakterze prawniczym / rok.

150 zł /msc

Udzielenie telefonicznej informacji prawnej , sporządzenie pisma / wniosku / analiza dokumentów itp.

Udzielenie informacji w biurze po uprzednim ustaleniu terminu