lista wyróżniająca

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług polegających na udzielaniu telefonicznych konsultacji na rzecz Klienta, w odpowiedzi na pytania obejmujące kwestie administracyjno-prawne związane z pobytem, zamieszkaniem oraz podejmowaniem pracy przez cudzoziemców w Polsce, jak również wstępne rozpoznanie dla potrzeb ustalenia kierunku dalszej analizy problemu prawnego Klienta przez kwalifikowanego prawnika, w odpowiedzi na pytania z dziedziny:

prawa zobowiązań umownych,

prawa rodzinnego,

prawa ochrony konsumenta,

prawa pracy,

prawa karnego i wykroczeń,

prawa ruchu drogowego,

prawa handlowego,

prawa spadkowego,

prawa rzeczowego,

prawa odszkodowań,